Halvor Dahle Meland

Landbruksmegler/advokat ved EiendomsMegler 1 Innlandet Landbruk

Bilde av Halvor Dahle Meland

Kort om meg

Jeg er utdannet jurist, og har bakgrunn fra forsikring og alminnelig advokatpraksis, sist ved Advokatfirmaet Eldens tidligere kontor i Elverum. Selv bebor jeg en landbrukseiendom på Rena, og har erfaring fra flere folkevalgte verv, herunder politisk behandling av skog- og landbrukssaker. Interessen for skog og landbruk i et samfunnsperspektiv, kulturhistorien i landbruket og alle verdier som ligger i utmarken har gitt meg en hjemmebanefordel i vår landbruksavdeling.