EiendomsMegler 1 Midt-Norge Landbrukseiendom

Besøksadresse

Kirkegata 48

7600 LEVANGER

EiendomsMegler 1 Midt-Norge Landbrukseiendom

Landbruksmegler

Helle Kiønig

helle.kionig@em1.no
+47 916 61 555

Avdelingsleder Landbruk/Megler

Lasse Sørli

lasse.sorli@em1.no
+47 474 52 444

Landbruks- og næringsmegler

Ståle Dullum

stale.dullum@em1.no
+47 916 61 538