EiendomsMegler 1 Lerkendal

Besøksadresse

Brøsetvegen 164

7069 TRONDHEIM

EiendomsMegler 1 Lerkendal

Eiendomsmeglerfullmektig

Johannes Tømmerås

johannes.tommeras@em1.no
+47 954 84 970

Eiendomsmegler

Elisabet Aass

elisabet.aass@em1.no
+47 995 76 111

Eiendomsmeglerfullmektig

Mats Eidem

mats.eidem@em1.no
+47 456 35 698

Avdelingsleder / Eiendomsmegler

Marianne Vasiljevic

marianne.vasiljevic@em1.no
+47 922 43 704

Eiendomsmeglerfullmektig

David Novosad Mæhlum

david.mahlum@em1.no
+47 991 69 220