EiendomsMegler 1 Narvik

Besøksadresse

Kongens gate 42

8514 NARVIK

EiendomsMegler 1 Narvik

Saksbehandler

Elin Sandvik

elin.sandvik@em1nn.no
+47 411 40 021

Eiendomsmegler

Jonny Stormo

jonny.stormo@em1nn.no
+47 974 33 108

Eiendomsmeglerfullmektig

Mie Olsen Rosvoll

mie.rosvoll@em1nn.no
+47 908 18 782

Avdelingsleder/Eiendomsmegler MNEF

Hans Øivind Bakkejord

hans.oivind.bakkejord@em1nn.no
+47 900 45 325