Veiledende prisliste for EiendomsMegler 1 Lillehammer og Gudbrandsdal

* Provisjon vil variere i forhold til salgssum, markedsmessige forhold, geografisk avstander, overbeheftelse/kreditorforhandlinger m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut i fra omfanget av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.

Markedsføring:

** Inkluderer digital annonsepakke (EFFEKT), trykking av inntil 20 prospekter, fotografering, mastfoto (ved behov), 3D-plantegninger, annonsering på Finn.no og em1.no i inntil 6 mnd.

*** Inkluderer avisannonse i Dagens Næringsliv eller ekstra annonse i GD, dronefoto, eksklusive prospekter. *Kommer som et tillegg til markedspakke STANDARD.


Ved oppdrag inngått på timespris: kr 1 900,- pr. time. Utlegg og markedspakke kommer i tillegg.

Rene utlegg:

Andre utgifter som kan påløpe:

Boligselgerforsikring:

Oppgjørsoppdrag