Forventer bred oppgang i boligprisene også i 2021

2020 viste seg å bli annerledesåret på mange måter, også for boligmarkedet. Ingen har truffet med sine prognoser for dette året, noe som er naturlig pga pandemien og alt som har resultert av dette. Men Eiendom Norge er nå klare med sin prognose for neste år.

Prognose for boligprisutviklingenen 2021

Eiendom Norge forventer nå en nominell oppgang i boligprisene neste år på 7,5%. De venter en bred oppgang drevet av sterk utvikling i enkelte byer, som altså vil føre til denne sterke økningen generelt.

Ingen har truffet med prognosene for inneværende år, noe som sier seg selv i og med at året i våres tok en vending ingen kunne forutse. Pandemien førte til en nullrente, og renten har vært den primære driveren for boligmarkedet inneværende år. Eiendom Norge mener at den også vil være det i 2021. Lav rente kombinert med særlig lav boligbygging i Oslo, vil føre til ekstra sterk prisutvikling i hovedstaden. Dette kan også påvirke vårt lokale marked gitt vår geografiske nærhet. Men dette gjenstår å se.

Det forventes også at et økt innenlands konsum, samt en dreining av forbruket vil være med på å øke boligprisene. Det er usikkerhet for 2021 om Norges Bank vil øke renten tidligere enn signalisert, og det er Eiendom Norges mening at de bør vurdere dette da en for sterk boligprisutvikling ikke er sunt for økonomien.

Boliglånsforskriften er nå satt for en periode fremover, og denne ble holdt mer eller mindre uendret. Eiendom Norge ønsket lettelser, men er fornøyd med at den ikke ble strengere. Videre er de skeptiske til at det ikke stimuleres til økt nybygging, som ville lettet trykket i boligmarkedet generelt.

Så gjenstår det å se på boligprisutviklingen for denne siste måneden, når fasiten for dette året legges frem i begynnelsen av januar. Da får vi både svaret for avslutningen av året, dvs desember og 4.kvartal, samt selvfølgelig hele 2020 totalt.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.