På forhånd spådde de fleste en svakere boligprisutvikling i februar, etter at den var sterkere enn ventet i januar. Isteden fikk vi enda en måned med veldig sterk utvikling i boligprisene. Dette betyr at boligprisene i hele landet har økt med 4,9 % i løpet av årets to første måneder. Dette er langt sterkere enn de fleste så for seg ved utgangen av 2023, rapporterer Eiendom Norge.

Overraskende sterk boligprisutvikling i februar!

Den sterke boligprisutviklingen i februar var altså uventet, og et sterkt tegn på at det norske boligmarkedet er robust. Rentenivået har tydeligvis ikke bremset markedet slik mange trodde utover høsten i fjor, og noe av forklaringen kan selvfølgelig også ligge i det faktum at mange nå anser oss på toppen av rentehevingene og derfor blir mer aktive i markedet igjen. Samtidig er det viktig å ta med et annet faktum som innebærer at vi har hatt en høy vekst i de nominelle lønningene, samtidig har inflasjonenen vært høy. Dette gir jo faktisk et resultat som viser at realboligprisene regulert for inflasjonen har sunket de siste par årene.

Boligprisutviklingen

En overraskende sterk februar-måned i boligmarkedet. Positive tall både nominelt og sesongjustert. Dette gjelder lokalt for oss i Østfold og Follo, men også nasjonalt. Østfold hadde en nominell utvikling på 1,2% i februar, mens den sesongjusterte var på 0,6%. Nesten likt for Follo, hvor den nominelle var på 1,1%, og den sesongjusterte var på 0,6%. Nasjonalt var den ørlitegrann sterkere, med 1,4% nominelt og 0,7% sesongjustert. Oslo hadde 1,3% nominelt og 0,2% sesongkorrigert.

Sterkest sesongjustert prisutvikling i februar, hadde Ålesund med omegn, med 2,8%. Svakest var Drammen med omegn, med en nedgang på -0,8%.

Hittil i år har det også vært sterk prisutvikling lokalt. Faktisk 4,3% oppgang både i Østfold og Follo. For hele Norge har den vært enda litt sterkere med 4,9%, mens den i Oslo har vært 4,4%. Sterkest prisutvikling i landet hittil i år finner vi i Ålesund, med hele 9,1% oppgang. Svakest prisutvikling så langt i år, er det Asker og Bærum som har hatt, med en oppgang på 3,4%. 

For å se boligprisutviklingen i et enda lengre perspektiv, viser tabellen under utviklingen både de siste tolv månedene, samt siste fem og ti årene.

Prisutvikling februar 2024:

arrow_upward
0,6 %

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

arrow_upward
0,6 %

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

arrow_upward
0,7 %

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

arrow_upward
0,2 %

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - OSLO

Boligprisutvikling i %:

Sted/Tid:Feb. 24 Nominelt:Feb. 24 Sesong justert:Hittil 24:Siste 12 mnd.:Siste 5 år:Siste 10 år:
Østfold:
 1,2
 0,6
 4,3
-0,1
21,5
72,9
Follo:
 1,1
 0,6
 4,3
 0,4
17,8
65,6
Norge:
 1,4
 0,7
 4,9
 1,5
23,2
59,4
Oslo:
 1,3
 0,2
 4,4
 2,2
27,3
91,9

Omsetningstid

Omsetningshastigheten er vanligvis høy på denne tiden av året, og for hele landet totalt var snittiden for et boligsalg på 65 dager i februar. Ned fra 67 dager i januar. Lokalt for oss tok det forrige måned 85 dager i Østfold, og 91 dager i Follo. Dette er opp fra 82 dager i januar i Østfold, og ned fra 93 i Follo. Raskest gikk det i Oslo og Stavanger med omegn, med 31 dager begge stedene. Tregest gikk det i Hamar med Stange, med 112 dager i snitt.

I tabellen nedenfor kan dere se nærmere på hvordan salgstiden har variert de siste månedene, samt tilsvarende måned de siste årene.

Gjennomsnittlig omsetningstid Feb. 2024:

arrow_upward
85 dager

ØSTFOLD

arrow_downward
91 dager

FOLLO

arrow_downward
65 dager

NORGE

arrow_downward
31 dager

OSLO

Omsetningstid:

Sted/Tid:Østfold:Follo:Norge:Oslo:
Feb. 2024:
85 dager
91 dager
65 dager
31 dager
Jan. 2024:
82 dager
93 dager
67 dager
40 dager
Des. 2023:
66 dager
88 dager
62 dager
43 dager
Nov. 2023:
61 dager
68 dager
49 dager
34 dager
Feb. 2023:
56 dager
56 dager
49 dager
30 dager
Feb. 2022:
33 dager
36 dager
38 dager
21 dager
Feb. 2021:
35 dager
38 dager
52 dager
18 dager

Prisnivå:

Ved utgangen av januar var gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge kr. 4.440.356 ,-. Gjennomsnittsprisen har dermed gått ned i løpet av februar, fra kr 4.527.937,- ved utgangen av januar. 

Vi har dessverre ikke lokale tall for gjennomsnittsprisen, men Eiendom Norge/Eiendomsverdi oppgir to andre verdier for måling av prisnivået. Medianprisen (som er den midterste omsetningsprisen dersom vi rangerer omsetninger i stigende rekkefølge), samt pris pr kvadratmeter.

Som tabellen under viser, har både kvadratmeterprisen og medianprisen endret seg kun marginalt den siste måneden. 

Tabellen under viser også tilsvarende tall for tidspunkter tilbake i tid, slik at man kan få et enda større bilde av utviklingen.

Vi har lagt til et interessant aspekt med egen tabell som viser snittet for differansen mellom prisantydning og faktisk salgspris. Fra denne tabellen kan vi se hvordan et mer forsiktig boligmarked gir utslag i et mer negativt utslag mellom salgspris og prisantydning.

Pris pr. m2:

Sted/Tid:Østfold:Follo:Norge:Oslo:
Feb 2024:
37.397,-
53.102,-
50.581,-
89.857,-
Jan 2024:
37.516,-
52.763,-
50.879,-
90.334,-
Des 2023:
38.238,-
53.070,-
50.338,-
90.327,-
Nov 2023:
38.317,-
53.317,-
50.865,-
90.813,-
Okt 2023:
38.969,-
53.895,-
51.637,-
91.544,-
Feb 2023:
38.282,-
53.607,-
49.829,-
87.810,-
Feb 2022:
37.432,-
52.710,-
48.612,-
85.386,-
Feb 2021:
33.634,-
48.160,-
45.672,-
80.992,-

Medianpris:

Sted/Tid:Østfold:Follo:Norge:Oslo:
Feb 2024:
3.325.000,-
5.506.176,-
3.750.000,-
5.125.000,-
Jan 2024:
3.350.000,-
5.150.000,-
3.767.329,-
5.150.000,-
Des 2023:
3.250.000,-
5.116.359,-
3.706.960,-
5.091.143,-
Nov 2023:
3.278.164,-
5.130.000,-
3.775.288,-
5.164.310,-
Feb 2023:
3.306.634,-
4.995.000,-
3.700.000,-
4.970.080,-
Feb 2022:
3.300.000,-
4.906.925,-
3.600.000,-
4.879.000,-
Feb 2021:
3.000.000,-
4.675.000,-
3.429.320,-
4.679.547,-

Avvik mellom prisantydning og salgspris:

Sted/Tid:ØstfoldFolloNorgeOslo
Feb 2024:
-2,3 %
-1,7 %
-0,2 %
2,0 %
Jan 2024:
-2,0 %
-2,4 %
-0,8 %
 1,1 %
Des 2023:
-4,5 %
-4,4 %
-2,6 %
-1,0 %
Nov 2023:
-4,1 %
-4,3 %
-2,0 %
-1,0 %
Okt 2023:
-3,6 %
-2,3 %
-1,4 %
-0,5 %
Feb 2023:
-1,2 %
-1,3 %
 0,4 %
 2,4 %
Feb 2022:
 2,9 %
 0,8 %
 3,4 %
 5,6 %
Feb 2021:
 3,5 %
 4,6 %
 3,2 %
 7,4 %

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

I februar ble det solgt 6.899 boliger, som er 1,9% flere enn samme måned i fjor. Ulik utvikling lokalt, med 378 boliger solgt i Østfold i februar, som er nøyaktig det samme som februar i fjor - altså 0,0% forskjell. I Follo ble det i år solgt 185 boliger mot 153 i fjor, og har dermed en oppgang på 20,9%. I Oslo var det nedgang i antallet solgte boliger på -1,7%.

Nye bruktboliger lagt ut for salg i februar, viser en nedgang lokalt. Hele 18,8% færre boliger lagt ut i Follo enn samme måned i fjor. Mens nedgangen i Østfold var på 6,6%. Oppgang på 6,4% i Oslo, og for hele Norge var det en oppgang på 2,7%.

I løpet av februar har også det store utbudet i bruktboligmarkedet, som bygget seg opp gjennom høsten 2023, blitt redusert. Det ventes at tilbudssiden først vil ta seg opp igjen etter påske, med den tradisjonelle vårflommen i boligmarkedet

 

Konklusjon, og veien videre

En sterk januar i boligmarkedet var ventet, og det er også normalt med det som kalles "januar-effekten". Det var nok spekulert i om "januar-effekten" ville være mildere i år på grunn av den overraskende renteøkningen i desember, men endte med sterk prisutvikling likevel. Nå var det ventet en svakere utvikling i februar, men også denne måneden leverte en overraskende sterk boligprisutvikling.

Bruktboligmarkedet fungerer fortsatt bra, det er nå godt dokumentert. Nyboligmarkedet derimot har gått fra vondt til verre gjennom 2023. Det spås nå svært lav aktivitet i den norske byggebransjen både i 2024, 2025 og 2026. Dette kan ta lang tid å snu igjen, og vil også ha innvirkning med et enda større press i bruktboligmarkedet fremover.

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.