2023 endte, ikke overraskende, med nedgang i boligprisene over hele landet. Helt siden før Norges Bank begynte å heve styringsrenten har det vært stort fokus på når boligprisutviklingen skulle snu til den negative siden. Utover høsten i fjor ble trenden tydelig på at utviklingen i boligprisene endelig begynte å roe seg ned, og bikke over til nedgang flere steder. Det norske boligmarkedet har lenge vært både robust og stabilt, og nå er smertegrensen nådd med hensyn til rentehevinger, i tillegg til inflasjon og alt som fører til denne dyrtiden vi er inne i.

Normal nedgang i 4.kvartal!

4.kvartal 2023:

At rentehevingene har satt sine spor i boligmarkedet er nok helt korrekt, men det er samtidig viktig å ha i baktankene at boligmarkedet normalt sett også er svakt i fjerde kvartal. De negative tallene vi ser av statistikken for fjerde kvartal, er derfor ikke dramatisk på noen måte. Vi vet samtidig at boligmarkedet har startet godt flere steder på denne siden av nyttår, så vi er sannsynligvis vitne til et fortsatt sunt og velfungerende boligmarked.

Nøkkeltall og sammendrag pr lokalt område 4.kvartal 2023:

Frogn:

-4,6 %

Nominell prisutvikling

15,8 %

Solgte boliger mot 4.kvartal 2022

1,9 %

Boliger lagt ut for salg, mot 4.kvartal 2022

Kr. 5.438.795,-

Gjennomsnittspris

Kr. 50.356,-

Pris pr m2

Kr. 5.233.237,-

Medianpris

78 dager

Omsetningstid

-4,6%

Avvik pris/Prisantydning:

Vestby:

-3,7 %

Nominell prisutvikling

-24,5 %

Solgte boliger, mot 4.kvartal 2022

-21,7 %

Boliger lagt ut for salg, mot 4.kvartal 2022

Kr. 4.697.086,-

Gjennomsnittspris

Kr. 46.923,-

Pris pr m2

Kr. 3.930.000,-

Medianpris

78 dager

Omsetningstid

-3,0%

Avvik Pris/Prisantydning:

Indre Østfold:

-2,8 %

Nominell prisutvikling

-12,0%

Solgte boliger, mot 4.kvartal 2022

- 8,8 %

Boliger lagt ut for salg, mot 4.kvartal 2022

Kr. 3.406.700,-

Gjennomsnittspris

Kr. 29.929,-

Pris pr m2

Kr. 3.175.000,-

Medianpris

55 dager

Omsetningstid

-2,8%

Avvik Pris/Prisantydning:

Moss:

-2,3 %

Nominell prisutvikling

22,8 %

Solgte boliger mot 4.kvartal 2022

8,4 %

Boliger lagt ut for salg, mot 4.kvartal 2022

Kr. 4.135.320,-

Gjennomsnittspris

Kr. 43.974,-

Pris pr m2

Kr. 3.638.203,-

Medianpris

67 dager

Omsetningstid

-3,0%

Avvik Pris/Prisantydning:

Fredrikstad:

-3,1 %

Nominell prisutvikling

-1,5 %

Solgte boliger mot 4.kvartal 2022

-13,3 %

Boliger lagt ut for salg, mot 4.kvartal 2022

Kr. 3.832.738,-

Gjennomsnittspris

Kr. 40.495,-

Pris pr m2

Kr. 3.350.000,-

Medianpris

62 dager

Omsetningstid

-3,8%

Avvik Pris/Prisantydning:

Sarpsborg:

-2,4 %

Nominell prisutvikling

-10,5 %

Solgte boliger mot 4.kvartal 2022

-8,3 %

Boliger lagt ut for salg, mot 4.kvartal 2022

Kr. 3.189.678,-

Gjennomsnittspris

Kr. 33.163,-

Pris pr m2

Kr. 2.945.000-

Medianpris

55 dager

Omsetningstid

-4,3%

Avvik Pris/Prisantydning:

Halden:

-2,1 %

Nominell prisutvikling

-15,2 %

Solgte boliger mot 4.kvartal 2022

0,0 %

Boliger lagt ut for salg, mot 4.kvartal 2022

Kr. 3.345.373,-

Gjennomsnittspris

Kr. 31.726,-

Pris pr m2

Kr. 2.980.000,-

Medianpris

47 dager

Omsetningstid

-1,9%

Avvik Pris/Prisantydning:

Boligprisutviklingen

Nasjonalt endte fjerde kvartal med en nedgang i boligprisene på -3,2%, mens totalen for hele 2023 endte med en liten økning på 0,5%. Lokalt har vi tall/statistikk for syv områder for fjerde kvartal. Samtlige av disse syv områdene hadde negativ utvikling i boligprisene siste kvartal, og samtlige endte også opp med negativ utvikling for hele 2023 totalt. Som tabellen under viser, endte alle våre områder opp med en prisutvikling for fjerde kvartal innenfor nivåene fra -2,1% til -4,6%. Altså ikke langt unna -3,2% som var snittet for hele landet. Sterkest utvikling i fjerde kvartal, eller minst nedgang, hadde Kongsberg med -1,1%. Notodden med -1,3%, Øygarden og Bydel St.Hanshaugen i Oslo med -1,7% er også områder med minst negativ boligprisutvikling siste kvartal. Svakest dette kvartalet var Midt-Telemark og Nome med en nedgang på -5,5%.

For hele året 2023 totalt, endte alle områdene med et noe større spenn i utviklingen, det vil si fra -0,1% til -5,8%. Hele landet endte som nevnt såvidt på plussiden med 0,5%, og sterkest vekst i 2023 hadde Haugesund og Karmøy med en oppgang på 5,7%, fulgt av Kristiansund med 5,1% og Kristiansand med 4,8%. På Østlandet er det Kongsberg som endte sterkest. Svakest utvikling siste året hadde Hammerfest med en nedgang på -7,0%, fulgt av Kinn og Midt- telemark og Nome med -6,5%. I tillegg er det mange områder rundt Oslo som også endte svakt, antageligvis på grunn av stor vekst under pandemien, samt stor boligbygging spesielt i Akershus. Ingen av våre lokale områder kom blant landets ti sterkeste områder for hele 2023, men i motsatt ende havnet Frogn med fjerde svakeste utvikling.

Prisutvikling lokalt 4.kvartal 2023:

(Rangert fra høyest til lavest)

Sted/Tid:4.kvartal 2023:
Halden
-2,1 %
Moss
-2,3 %
Sarpsborg
-2,4 %
Indre Østfold
-2,8 %
Fredrikstad
-3,1 %
Vestby
-3,7 %
Frogn
-4,6 %

Omsetningstid

Vi er nå inne i en del av året hvor salgstiden er lengre, og vi ser også at salgstiden økte i alle områder av vår region, med unntak av Halden hvor det gikk en dag raskere i snitt enn i 3.kvartal. Se tabellen under.

De raskeste omsetningene i landet fjerde kvartal, hadde Bydel Østensjø og Bydel Grorud i Oslo, begge med et snitt på 22 dager. Det tregeste omsetningssnittet hadde Midt-Telemark og Nome med 112 dager.

I tabellen under kan dere se omsetningstiden rangert fra lavest til høyest innenfor vår region, samt Norge. I tillegg er det en sammenligning mot kvartalet før (3.kvartal 2023), og samme kvartal de to tidligere årene.

Omsetningstid 4.kvartal 2023:

(Rangert fra kortest til lengst tid)

Sted/Tid:Omsetningstid:(Omsetningstid 3.kvartal 2023)(Omsetningstid 4.kvartal 2022)(Omsetningstid 4.kvartal 2021)
Halden
 47 dager
(48)
(34)
(32)
Norge
 51 dager
(42)
(37)
(40)
Sarpsborg
 55 dager
(48)
(29)
(25)
Indre Østfold
 55 dager
(50)
(26)
(31)
Fredrikstad
 62 dager
(52)
(35)
(26)
Moss
 67 dager
(61)
(34)
(29)
Vestby
 78 dager
(64)
(43)
(49)
Frogn
 78 dager
(70)
(40)
(22)

Prisnivå:

Eiendom Norge oppgir prisnivået med tre forskjellige målenheter, i regions-/kvartalsrapportene. Disse er: Pris pr m2 (salgspris delt på antallet kvadratmeter), Medianpris (lister opp i rekkefølge alle boligsalgspriser, og trekker ut den midterste) og Gjennomsnittsprisen (alle boligpriser lagt sammen og delt på antallet boliger). På denne måten kan vi sammenligne for å se etter en praktisk sammenheng med boligprisutviklingen i et område, og hvordan dette eventuelt slår ut innenfor disse tre målemetodene for prisnivået. 

Vi har laget en tabell med alle tre målenhetene under, og der kan dere se siste kvartals fasit. Det er som regel ikke store utslagene fra kvartal til kvartal, men for siste kvartal gikk kvadratmeterprisen marginalt opp i kun Vestby og Halden. Utover dette var det nedgang i kvadratmeterprisen for alle de andre områdene. Både median- og gjennomsnittsprisen gikk ned i alle våre lokale områder.

Oversikt prisnivå i 4.kvartal 2023 - Gjennomssnittspris/Pris pr m2/Medianpris:

Sted/prisparameter:Gjennomsnittspris:Pris pr m2:Medianpris:
Frogn:
Kr. 5.438.795,-
Kr. 50.356,-
Kr. 5.233.237,-
Vestby:
Kr. 4.697.086,-
Kr. 46.923,-
Kr. 3.930.000,-
Indre Østfold:
Kr. 3.406.700,-
Kr. 29.929,-
Kr. 3.175.000,-
Moss:
Kr. 4.135.320,-
Kr. 43.974,-
Kr. 3.638.203,-
Fredrikstad:
Kr. 3.832.738,-
Kr. 40.495,-
Kr. 3.350.000,-
Sarpsborg:
Kr. 3.189.678,-
Kr. 33.163,-
Kr. 2.945.000,-
Halden:
Kr. 3.345.373,-
Kr. 31.726,-
Kr. 2.980.000,-
Sted/Prisavvik4.kvartal 23:3.kvartal 23:2.kvartal 23:1.kvartal 23:4.kvartal 22:4.kvartal 21:
Frogn:
-4,6
-3,7%
-1,5%
-1,7%
-3,0%
0,6%
Vestby:
-3,7
-2,8%
-1,0%
-2,1%
-3,3%
1,5%
Indre Østfold:
-2,8
-1,9%
 0,1%
-0,4%
-0,7%
2,7%
Moss:
-2,3
-1,9%
-0,9%
-1,9%
-1,8%
1,2%
Fredrikstad:
-3,1
-2,3%
-0,6%
-0,9%
-2,1%
2,6%
Sarpsborg:
-2,4
-2,0%
-0,9%
-1,1%
-1,1%
1,4%
Halden:
-2,1
-0,6%
 1,5%
-0,4%
-1,6%
1,1%

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

Det er stor variasjon innenfor vår markedsregion når det gjelder utviklingen i antallet solgte- og boliger lagt ut for salg, både i fjerde kvartal og hele 2023. Vi starter med å se på fjerde kvartal, og her er spennet stort i utviklingen for solgte boliger. Høyest økning i antall solgte dette kvartalet mot samme tid året før, har Moss med 22,8%. Altså stort spenn ned til Vestby med størst nedgang, med -24,5%. Når det kommer til antallet lagt ut for salg, er det kun et område i vår region med positiv utvikling, og det er Frogn, med 1,9%. Svakest her var også Vestby med en nedgang på 21,7%.

For hele 2023 er det også Moss som har hatt sterkest utvikling i antallet solgte boliger, med 10,2% flere solgte enn 2022. Svakest utvikling for hele dette året hadde Sarpsborg med en nedgang på 11,4%. Moss hadde også størst økning i antallet nye bruktboliger lagt ut for salg, opp 9,6%. Vestby var her svakest med en nedgang på -5,6%.

Se for øvrig tabellen under, som viser dette som nå er forklart.

Solgte boliger, og nye bruktboliger lagt ut for salg:

Sted/Endring:Solgte boliger 4.kvartal:Lagt ut for salg 4.kvartal:Solgte boliger hittil 2023:Lagt ut for salg hittil 2023:
Frogn:
   15,8 %
        1,9 %
     8,8 %
      5,7 %
Vestby:
  -24,5 %
     -21,7 %
    -3,6 %
     -5,6 %
Indre Østfold:
  -12,0 %
      -8,8 %
    -5,4 %
      3,4 %
Moss:
    22,8 %
      -8,4 %
     10,2 %
    9,6 %
Fredrikstad:
    -1,5 %
       -13,3 %
   8,7 %
    8,9 %
Sarpsborg:
 -10,5 %
       -8,3 %
  -11,4 %
     -1,9 %
Halden:
  -15,2 %
    0,0 %
    -6,3 %
      5,1 %

Konklusjon, og veien videre

Boligåret 2023 har fått sin fasit, sammen med fjerde kvartal. Av tallene som her blir presentert av Eiendom Norge, er det prisutviklingen som får mest oppmerksomhet, naturlig nok. Det er jo prisene på de omsatte boligene som er oss nærmest. Ikke bare direkte for kjøper og selger, men også for alle som eier sin egen bolig. Selv om fjerde kvartal endte med nedgang i hele landet, er markedet tilsynelatende sunt og stabilt. For hele landet endte prisutviklingen nesten flatt, kun 0,5% oppgang. Men regner vi inn en konsumprisvekst på mellom 4 og 5%, har det faktisk vært et markant realboligprisfall. Det er nå bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet ved inngangen til 2024, og det rapporteres om et ganske normalt marked. Det blir også spådd diverse rentenedsettelser dette året fra et større antall eksperter. Vi skal ikke spekulere ved disse spådommene, men ønsker alle et godt boligår i 2024!

 

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.