Boligmarkedet er tilbake! Slik beskriver eiendom Norge boligprisstatistikken for januar. For i lys av den overraskende renteøkningen i desember, samt den svake utviklingen i den norske fastlands-økonomien, er det oppsiktsvekkende med så kraftig stigning i boligprisene for januar. Eiendom Norge kaller sin egen prognose på 2,5% stigning i januar for skivebom, og mener de selv må revidere sine modeller. Og det tror de også mange andre nå må gjøre.

Sterk boligprisøkning i januar!

Den største andelen av boligprisveksten i løpet av et helt år, kommer i løpet av første halvår. Og januar er normalt sterk med den såkalte "januar-effekten". Den positive utviklingen i januar gjør at det blir ekstra spennende å følge utviklingen fremover. I nyboligmarkedet har det vært historisk svak utvikling siden sommeren 2022, og et sterkt bruktboligmarked vil også virke positivt på nyboligmarkedet.

Boligprisutviklingen

Januar-måned kunne altså vise til sterk boligprisutvikling, med stort sett positive tall ikke bare på den nominelle siden, men også på den sesongjusterte siden. Lokalt var den nominelle utviklingen nesten på høyde med hele landet, som vil si 3,1% for Østfold og 3,2% for Follo. Mens for hele landet var den på 3,4%. Til sammenligning var den på 3,0% for Oslo.

Den sesongjusterte utviklingen var derimot såvidt på den negative siden i Østfold, med -0,1%. For Follo var den på plussiden med 0,7%, som var det samme som for hele landet. Her lå Oslo noe i overkant med 0,9%. Sterkest sesongjustert prisutvikling i Norge hadde Porsgrunn/Skien med 2,2%, og den svakeste finner vi lokalt i Fredrikstad/Sarpsborg med -0,7%. Med unntak av Fredrikstad/Sarpsborg og Kristiansand m/omg, var det oppgang i de sesongjusterte prisene i alle områder. Mange områder hadde også sterk boligprisvekst.

Vi pleier også å gå i gjennom prisutviklingen hittil i år, men etter kun en måned vil den naturligvis være lik som for januar.

For å se boligprisutviklingen i et enda lengre perspektiv, viser tabellen under utviklingen både de siste tolv månedene, samt siste fem og ti årene.

Prisutvikling januar 2024:

-0,1 %

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

0,7 %

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

0,7 %

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

0,9 %

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - OSLO

Boligprisutvikling i %:

Sted/Tid:Jan. 24 Nominelt:Jan. 24 Sesong justert:Hittil 24:Siste 12 mnd.:Siste 5 år:Siste 10 år:
Østfold:
 3,1
-0,1
 3,1
-0,7
21,7
72,0
Follo:
 3,2
 0,7
 3,2
-0,2
16,1
64,1
Norge:
 3,4
 0,7
 3,4
 1,4
22,1
57,9
Oslo:
 3,0
 0,9
 3,0
 3,0
26,3
90,8

Omsetningstid

Omsetningshastigheten øker normalt utover høsten, og er vanligvis på det høyeste på vinteren. I Follo gikk gjennomsnittelig omsetningstid opp fra 88 dager i desember til 93 dager i januar. I Østfold økte salgstiden med seksten dager fra 66 til 82. Gjennomsnittstiden for et boligsalg i hele Norge forrige måned var 67 dager, som er fem dager mer enn måneden før. I Oslo gikk salgstiden motsatt vei, altså ned med tre dager gjennom januar, fra 43 til 40. Raskest boligmarked i januar hadde Stavanger med omegn med 34 dager, og lengst tid tok det i Tromsø, med et snitt på 106 dager.

I tabellen nedenfor kan dere se nærmere på hvordan salgstiden har variert de siste månedene, samt tilsvarende måned de siste årene.

Gjennomsnittlig omsetningstid Jan. 2024:

82 dager

ØSTFOLD

93 dager

FOLLO

67 dager

NORGE

40 dager

OSLO

Omsetningstid:

Sted/Tid:Østfold:Follo:Norge:Oslo:
Jan. 2024:
82 dager
93 dager
67 dager
40 dager
Des. 2023:
66 dager
88 dager
62 dager
43 dager
Nov. 2023:
61 dager
68 dager
49 dager
34 dager
Okt. 2023:
53 dager
55 dager
41 dager
26 dager
Jan. 2023:
65 dager
63 dager
52 dager
37 dager
Jan. 2022:
48 dager
38 dager
41 dager
22 dager
Jan. 2021:
46 dager
56 dager
60 dager
22 dager

Prisnivå:

Ved utgangen av januar var gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge kr. 4.527.937,-. Gjennomsnittsprisen har dermed gått opp i løpet av januar, fra kr 4.218.068,- ved utgangen av desember. 

Vi har dessverre ikke lokale tall for gjennomsnittsprisen, men Eiendom Norge/Eiendomsverdi oppgir to andre verdier for måling av prisnivået. Medianprisen (som er den midterste omsetningsprisen dersom vi rangerer omsetninger i stigende rekkefølge), samt pris pr kvadratmeter.

Som tabellen under viser, har både kvadratmeterprisen og medianprisen endret seg kun marginalt den siste måneden. 

Tabellen under viser også tilsvarende tall for tidspunkter tilbake i tid, slik at man kan få et enda større bilde av utviklingen.

Vi har lagt til et interessant aspekt med egen tabell som viser snittet for differansen mellom prisantydning og faktisk salgspris. Fra denne tabellen kan vi se hvordan et mer forsiktig boligmarked gir utslag i et mer negativt utslag mellom salgspris og prisantydning.

Pris pr. m2:

Sted/Tid:Østfold:Follo:Norge:Oslo:
Jan 2024:
37.516,-
52.763,-
50.879,-
90.334,-
Des 2023:
38.238,-
53.070,-
50.338,-
90.327,-
Nov 2023:
38.317,-
53.317,-
50.865,-
90.813,-
Okt 2023:
38.969,-
53.895,-
51.637,-
91.544,-
Sept 2023:
39.221,-
54.331,-
52.359,-
91.960,-
Jan 2023:
38.604,-
53.593,-
50.446,-
88.605,-
Jan 2022:
37.412,-
52.621,-
48.831,-
85.235,-
Jan 2021:
33.725,-
47.688,-
45.445,-
79.754,-

Medianpris:

Sted/Tid:Østfold:Follo:Norge:Oslo:
Jan 2024:
3.350.000,-
5.150.000,-
3.767.329,-
5.150.000,-
Des 2023:
3.250.000,-
5.116.359,-
3.706.960,-
5.091.143,-
Nov 2023:
3.278.164,-
5.130.000,-
3.775.288,-
5.164.310,-
Okt 2023:
3.356.422,-
5.250.000,-
3.836.513,-
5.202.983,-
Jan 2023:
3.350.000,-
5.000.000,-
3.750.000,-
5.000.000,-
Jan 2022:
3.300.000,-
4.900.416,-
3.601.307,-
4.850.000,-
Jan 2021:
3.000.000,-
4.790.000,-
3.424.756,-
4.619.705,-

Avvik mellom prisantydning og salgspris:

Sted/Tid:ØstfoldFolloNorgeOslo
Jan 2024:
-2,0 %
-2,4 %
-0,8 %
 1,1 %
Des 2023:
-4,5 %
-4,4 %
-2,6 %
-1,0 %
Nov 2023:
-4,1 %
-4,3 %
-2,0 %
-1,0 %
Okt 2023:
-3,6 %
-2,3 %
-1,4 %
-0,5 %
Jan 2023:
-1,7 %
-2,1 %
-0,3 %
 0,7 %
Jan 2022:
 2,7 %
 1,5 %
 3,2 %
 5,0 %
Jan 2021:
 2,8 %
 1,7 %
 2,5 %
 6,9 %

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

Totalt for hele landet ble det i januar solgt 6.757 boliger, som er ned 2,2% i forhold til tilsvarende måned i 2023. De lokale tallene viser en svært ulik utvikling, med en nedgang på 3,3% i Østfold, og en oppgang på 9,5% i Follo. I Oslo var det nedgang i antallet solgt boliger på 7,5%.

Tar vi en nærmere titt på nye bruktboliger lagt ut for salg i januar, ser vi at det her er jevnt over nedgang. Hele 25,7% færre boliger lagt ut i Follo enn samme måned i fjor. Mens nedgangen i Østfold var på kun -0,9%. En nedgang på -4,6% i Oslo, og for hele Norge var nedgangen på -5,8%.

I fjor høst var det en del fokus på det store antallet usolgte boliger i markedet. Dette antallet usolgte boliger falt mot slutten av året, og denne trenden fortsatte i januar. Det ble forrige måned solgt langt flere enn det ble lagt ut, og det akkumulerte varelageret ble betydelig redusert.

 

Konklusjon, og veien videre

En oppsiktsvekkende sterk januar, som til de grader bekrefter regelen om "januar-effekten". Det var knyttet en del usikkerhet til om "januar-effekten" skulle være mild i år, mye på grunn av den overraskende renteøkningen i desember. Nå spekuleres det tvert i mot på om denne rentehevingen nettopp har ført til en så sterk boligprisutvikling i januar. Dette fordi psykologi spiller en stor rolle i boligmarkedet. Den største usikkerheten i markedet ble eliminert da rentehevingen i desember var et faktum, og de fleste antok at både rentetoppen og prisveksten da var lagt bak oss. Nå venter de fleste på første rentekutt i stedet, som fører til en mer optimistisk innstilling og forventning til boligmarkedet. Dette kan føre til en kunstig høyere prisvekst i nærmeste fremtid, og det pekes også på at siste renteøkning fra Norges Bank ennå ikke er effektuert i markedet. Det blir garantert spennende å følge boligmarkedet fremover.

 

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.