Salg av arvet bolig. Dette bør du vite.

Har du arvet en bolig, og lurer på hva du skal gjøre? Her får du ekspertens liste over viktige ting du bør huske på.

Voksent par klemmer i en åker. Foto

Av Line R. Røstad
14. desember 2023

 

Huskeliste for deg som skal selge arvet bolig

1. Oppnevn én fullmektig

Hvis det er flere arvinger, kan det være nyttig å utnevne én fullmektig, som har myndighet til å gjennomføre salget på vegne av alle arvingene. Vedkommende har kontakt med megler, og tar avgjørelser i salgsprosessen. Det gjør at salgsprosessen går mye enklere.

2. Vurder skattesituasjonen

Du arver skatteposisjonen til avdøde. Det betyr at hvis den avdøde har bodd i boligen i over ett år av de siste to, så kan du selge den skattefritt. Hvis den avdøde har bodd på sykehjem den siste tiden, kan det likevel bli godkjent som botid, på grunn av helsetilstanden.  Dette bør arvingene få avklart i forkant av et salg.

Hvis avdøde ikke har opparbeidet seg tilstrekkelig eie- og botid i boligen, kan en av arvingene velge å flytte inn selv for å opparbeide seg eie- og botid. Da kan boligen selges skattefritt når kravet er oppfylt.

bilde av sitat-forfatter, Kvalitetssjef Line R. Røstad i EiendomsMegler 1 Oslo Akershus.

Sitat start,  Det er viktig å sette seg inn i skattereglene før du skal selge arvet bolig.
- Kvalitetssjef Line R. Røstad i EiendomsMegler 1 Oslo Akershus

3. Kryss av for «dødsbo» i egenerklæringen

Det forventes ikke at du som arving har kunnskap om tilstanden på boligen du skal selge. Derfor krysser du «ja» på spørsmålet «Er det et dødsbo?» i egenerklæringsskjemaet. Da bortfaller resten av spørsmålene, og det er megler og boligsakkyndig som innhenter resten av informasjonen og dokumentasjonen om tilstanden i boligen. Du kan tegne boligselgerforsikring når du har krysset av for dødsbo. 

4. Bestill etakst

I noen tilfeller kan det ta litt tid å selge boligen. Det kan være uenigheter blant arvingene, og noen trenger kanskje litt tid for å bestemme seg for om man ønsker å overta, og kjøpe de andre ut. I slike tilfeller er det lurt å bestille en etakst, slik at dere vet, og kan dokumentere, hvor mye boligen er verdt på det tidspunktet dere arvet boligen. Tar det ekstra lang tid før boligen blir solgt, kan denne verdien legges til grunn ved beregning av skatt på gevinst av salget, eller fradrag ved tap.

Les også: Hva er etakst?

5. Klargjør boligen for salg

Mange eldre mennesker har mange ting, så det er lurt å rydde bort en del møbler og løsøre før et salg. Hvis det er lenge siden avdøde bodde i boligen, må det kanskje gjøres en jobb med hagen og utføres noen enkle reparasjoner. Vi anbefaler sjelden oppussing av et umoderne interiør, men det er viktig at kvalitetene ved boligen kommer fram. Mange arvinger arrangerer for eksempel en dugnad for å sette hagen i stand, og kvitte seg med oppsamlet søppel og skrot. Hvis boligen har stått lenge ubebodd, kan det være greit med en utvask og lufte godt før salg.