EiendomsMegler 1 Vesterålen

Besøksadresse

GÅRDSALLéEN 11

8400 SORTLAND

EiendomsMegler 1 Vesterålen

Eiendomsmeglerfullmektig

Ketil Stafseth Bergesen

ketil.bergesen@em1nn.no
+47 974 26 119

Teamleder/Eiendomsmegler MNEF

Anniken Elea Andreassen

anniken.andreassen@em1nn.no
+47 916 52 195

Eiendomsmegler

Oddgeir Gjertsen

oddgeir.gjertsen@em1nn.no
+47 909 49 910

Avdelingsleder/ eiendomsmegler

Peter Michael Jensen

peter.jensen@em1nn.no
+47 991 11 000