Om oss

Hver dag er våre 800 ansatte i full sving med å hjelpe folk over hele landet, og guider dem gjennom både kjøp og salg av bolig, fritidseiendom og prosjekt- og næringseiendom.Våre meglere er fordelt mellom 160 kontorer. De ulike EiendomsMegler 1-selskapene er heleide datterselskaper av de lokale SpareBank 1-bankene på stedene de tilhører.

 


Boligmeteret
Utviklingen i boligmarkedet påvirkes i stor grad av folks økonomi og deres forventninger om fremtiden. Dette er det viktig for oss å ha god innsikt og derfor måler vi dette jevnlig i en større analyse. Les siste analyse her