Fasiten for første kvartal av inneværende år foreligger nå, og viser en solid oppgang i boligprisene så langt i år. 5,9% i løpet av årets tre første måneder er langt over det de fleste så for seg ved årets start. Det er riktignok normalt at boligprisene stiger første kvartal, men med dyrtid og relativt høyt rentenivå er det ekstra spesielt med såpass høy gjennomsnittlig boligprisvekst, samt at det er gjennomgående prisvekst i de aller fleste områder av landet.

Oppgang i boligprisene 1.kvartal!

1.kvartal 2024:

Det ser altså ut til at frykten for høyere rente har avtatt, og at troen er sterk på at toppen er nådd. Det virker også å være en stor tro på at den videre utviklingen for renten er at det blir en senkning fra Norges Bank i løpet av de neste månedene.

Nøkkeltall og sammendrag pr lokalt område 1.kvartal 2024:

Frogn:

arrow_upward
4,0 %

Nominell prisutvikling

arrow_upward
18,6 %

Solgte boliger mot 1.kvartal 2023

arrow_downward
-4,8 %

Boliger lagt ut for salg, mot 1.kvartal 2023

arrow_upward
Kr. 6.328.703,-

Gjennomsnittspris

arrow_upward
Kr. 55.759,-

Pris pr m2

arrow_upward
Kr. 5.500.000,-

Medianpris

arrow_upward
111 dager

Omsetningstid

arrow_upward
-3,1%

Avvik pris/Prisantydning:

Vestby:

arrow_upward
6,5 %

Nominell prisutvikling

arrow_downward
-3,0 %

Solgte boliger, mot 1.kvartal 2023

arrow_downward
-16,0 %

Boliger lagt ut for salg, mot 1.kvartal 2023

arrow_upward
Kr. 5.641.573,-

Gjennomsnittspris

arrow_forward
Kr. 51.562,-

Pris pr m2

arrow_downward
Kr. 4.775.000,-

Medianpris

arrow_upward
114 dager

Omsetningstid

arrow_downward
-2,4%

Avvik Pris/Prisantydning:

Indre Østfold:

arrow_upward
3,3 %

Nominell prisutvikling

arrow_downward
-15,5%

Solgte boliger, mot 1.kvartal 2023

arrow_downward
- 21,2 %

Boliger lagt ut for salg, mot 1.kvartal 2023

arrow_upward
Kr. 3.467.966,-

Gjennomsnittspris

arrow_upward
Kr. 32.381,-

Pris pr m2

arrow_upward
Kr. 3.244.909,-

Medianpris

arrow_upward
92 dager

Omsetningstid

arrow_upward
-1,3%

Avvik Pris/Prisantydning:

Moss:

arrow_upward
2,6 %

Nominell prisutvikling

arrow_upward
3,0 %

Solgte boliger mot 1.kvartal 2023

arrow_downward
-7,1 %

Boliger lagt ut for salg, mot 1.kvartal 2023

arrow_upward
Kr. 3.961.659,-

Gjennomsnittspris

arrow_downward
Kr. 44.891,-

Pris pr m2

arrow_downward
Kr. 3.501.425,-

Medianpris

arrow_upward
83 dager

Omsetningstid

arrow_downward
-2,3%

Avvik Pris/Prisantydning:

Fredrikstad:

arrow_upward
2,3 %

Nominell prisutvikling

arrow_downward
-19,6 %

Solgte boliger mot 1.kvartal 2023

arrow_downward
5,9 %

Boliger lagt ut for salg, mot 1.kvartal 2023

arrow_upward
Kr. 3.843.043,-

Gjennomsnittspris

arrow_upward
Kr. 42.971,-

Pris pr m2

arrow_downward
Kr. 3.535.500,-

Medianpris

arrow_upward
84 dager

Omsetningstid

arrow_downward
-1,5%

Avvik Pris/Prisantydning:

Sarpsborg:

arrow_upward
2,1 %

Nominell prisutvikling

arrow_upward
0,4 %

Solgte boliger mot 1.kvartal 2023

arrow_downward
-0,4 %

Boliger lagt ut for salg, mot 1.kvartal 2023

arrow_upward
Kr. 3.274.111,-

Gjennomsnittspris

arrow_upward
Kr. 34.560,-

Pris pr m2

arrow_upward
Kr. 3.100.000-

Medianpris

arrow_upward
69 dager

Omsetningstid

arrow_downward
-2,8%

Avvik Pris/Prisantydning:

Halden:

arrow_upward
1,2 %

Nominell prisutvikling

arrow_downward
-17,1 %

Solgte boliger mot 1.kvartal 2023

arrow_downward
-12,0 %

Boliger lagt ut for salg, mot 1.kvartal 2023

arrow_downward
Kr. 3.106.861,-

Gjennomsnittspris

arrow_upward
Kr. 31.809,-

Pris pr m2

arrow_downward
Kr. 2.750.000,-

Medianpris

arrow_upward
63 dager

Omsetningstid

arrow_downward
-0,8%

Avvik Pris/Prisantydning:

Boligprisutviklingen

Siste (fjerde) kvartal i fjor endte med en nedgang i boligprisene på -3,2%, mens hele 2023 endte med en liten økning på 0,5%. Første kvartal i år har som nevnt startet uventet sterkt, med en økning nasjonalt på hele 5,9%. Alle våre syv lokale områder som vi her har tall for fra Eiendom Norges kvartals-/regionsrapport, viser også positiv utvikling - fra 1,2% til 6,5%. Halden hadde svakest utvikling med 1,2%, og Vestby sterkest med 6,5%. Disse er spesifisert i tabellen under, og vi kan se en normal tendens med sterkere vekst nærmere Oslo geografisk sett. Lokalt ligger da et klart flertall under landssnittet på 5,9%, med kun Vestby med 6,5% over. Sterkest utvikling dette kvartalet finner vi i Bamble, Telemark med 6,7%. Like under ligger vår egen Vestby med 6,5%, sammen med Notodden, Grimstad og Lillesand med samme. Svakest utvikling hadde Hammerfest med -4,0%, som forøvrig er eneste område i landet med negativ utvikling dette kvartalet. Av fylkene er det Oslo som hadde sterkest prisvekst med 4,2%, og Finnmark var svakest med 0,3%. Samtlige fylker hadde altså positiv utvikling, og dette er også normalt for første kvartal.

De fire siste kvartalene, altså ett år bakover i tid, er boligprisutviklingen noe mer variert innenfor vår region. Fra -2,1% til 4,8% - se tabellen under. Snittet for hele landet lå i denne perioden på 1,2%. Sterkest utvikling denne perioden er det Stavanger sentrum som har hatt med 6,8% oppgang. Tett fulgt av Sola og Randaberg med 5,9%. Hammerfest var også svakest denne perioden, med en nedgang på -7,8%.

Prisutvikling lokalt 1.kvartal 2024:

(Rangert fra høyest til lavest, samt fylkene nederst)

Sted/Tid:1.kvartal 2024:
Vestby
 6,5 %
Frogn
 4,0 %
Indre Østfold
 3,3 %
Moss
 2,6 %
Fredrikstad
 2,3 %
Sarpsborg
 2,1 %
Halden
 1,2 %
Østfold
 2,4 %
Akershus
 3,5 %
Oslo
 4,2%

Omsetningstid

Salgstiden har vært forholdsvis lang mange steder siste kvartal, også innenfor vår region. Både Vestby og Frogn er over hundre dager i snitt, med sine henholdsvis 114 og 111 dager. Halden var raskest innenfor vår region, men likevel var snittet over 60 dager, nærmere bestemt 63 dager. I perspektiv kan nevnes at snittet for Østfold var 81 dager, og for Akershus 73 dager.

De raskeste omsetningene i landet første kvartal, hadde Bydel Østensjø i Oslo, med et snitt på 20 dager. Det tregeste omsetningssnittet hadde Distriktene i Finnmark med 175 dager.

I tabellen under kan dere se omsetningstiden rangert fra lavest til høyest innenfor vår region, samt Norge. I tillegg er det en sammenligning mot kvartalet før (4.kvartal 2023), og samme kvartal de to tidligere årene.

Omsetningstid 1.kvartal 2024:

(Rangert fra kortest til lengst tid)

Sted/Tid:Omsetningstid:(Omsetningstid 4.kvartal 2023)(Omsetningstid 1.kvartal 2023)(Omsetningstid 1.kvartal 2022)
Oslo (totalt)
 34 dager
 
 
 
Halden
 63 dager
(47)
(50)
(36)
Sarpsborg
 69 dager
(55)
(52)
(34)
Norge
 73 dager
(51)
(48)
(36)
Akershus (totalt)
 73 dager
 
 
 
Østfold (totalt)
 81 dager
 
 
 
Moss
 83 dager
(67)
(59)
(30)
Fredrikstad
 84 dager
(62)
(52)
(33)
Indre Østfold
 92 dager
(55)
(51)
(31)
Frogn
 111 dager
(64)
(45)
(27)
Vestby
 114 dager
(70)
(70)
(30)

Prisnivå:

Eiendom Norge oppgir prisnivået med tre forskjellige målenheter, i regions-/kvartalsrapportene. Disse er: Pris pr m2 (salgspris delt på antallet kvadratmeter), Medianpris (lister opp i rekkefølge alle boligsalgspriser, og trekker ut den midterste) og Gjennomsnittsprisen (alle boligpriser lagt sammen og delt på antallet boliger). På denne måten kan vi sammenligne for å se etter en praktisk sammenheng med boligprisutviklingen i et område, og hvordan dette eventuelt slår ut innenfor disse tre målemetodene for prisnivået. 

Vi har laget en tabell med alle tre målenhetene under, og der kan dere se siste kvartals fasit. Det er som regel ikke store utslagene fra kvartal til kvartal, noe det heller ikke var siste kvartal.

Oversikt prisnivå i 1.kvartal 2024 - Gjennomssnittspris/Pris pr m2/Medianpris:

Sted/prisparameter:Gjennomsnittspris:Pris pr m2:Medianpris:
Frogn:
Kr. 6.328.703,-
Kr. 55.759,-
Kr. 5.500.000,-
Vestby:
Kr. 5.641.573,-
Kr. 51.562,-
Kr. 4.775.000,-
Indre Østfold:
Kr. 3.467.966,-
Kr. 32.381,-
Kr. 3.244.909,-
Moss:
Kr. 3.961.659,-
Kr. 44.891,-
Kr. 3.501.425,-
Fredrikstad:
Kr. 3.843.023,-
Kr. 42.974,-
Kr. 3.535.500,-
Sarpsborg:
Kr. 3.274.111,-
Kr. 34.560,-
Kr. 3.100.000,-
Halden:
Kr. 3.106.861,-
Kr. 31.809,-
Kr. 2.750.000,-
Sted/Prisavvik 1.kvartal 24: 4.kvartal 23:3.kvartal 23:2.kvartal 23:1.kvartal 23:1.kvartal 22:1.kvartal 21:
Frogn:
4,0%
-4,6%
-3,7%
-1,5%
-1,7%
3,2%
5,3%
Vestby:
6,5%
-3,7%
-2,8%
-1,0%
-2,1%
5,0%
5,4%
Indre Østfold:
3,3%
-2,8%
-1,9%
 0,1%
-0,4%
5,5%
5,6%
Moss:
2,6%
-2,3%
-1,9%
-0,9%
-1,9%
5,5%
5,3%
Fredrikstad:
2,3%
-3,1%
-2,3%
-0,6%
-0,9%
5,8%
5,1%
Sarpsborg:
2,1%
-2,4%
-2,0%
-0,9%
-1,1%
5,4%
4,9%
Halden:
1,2%
-2,1%
-0,6%
 1,5%
-0,4%
4,9%
4,5%

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

Som vanlig er det stor variasjon innenfor vår markedsregion når det gjelder utviklingen i antallet solgte og boliger lagt ut for salg i første kvartal. Vi starter med å se på første kvartal, og her er spennet stort i utviklingen for solgte boliger. Høyest økning i antallet solgte dette kvartalet mot samme tid året før, har Frogn med 18,6%. Størst nedgang hadde Fredrikstad med -19,6%. Når det kommer til antallet lagt ut for salg, er det kun ett område i vår region med positiv utvikling, og det er Fredrikstad, med 5,9%. Svakest denne perioden var Indre Østfold med en nedgang på -21,2%.

Vi ser vanligvis på utviklingen hittil i år, men siden dette er årets første kvartal er den lik som for dette kvartalet.

Se for øvrig tabellen under, som viser dette som nå er forklart.

Solgte boliger, og nye bruktboliger lagt ut for salg:

Sted/Endring:Solgte boliger 4.kvartal:Lagt ut for salg 4.kvartal:Solgte boliger hittil 2024:Lagt ut for salg hittil 2024:
Frogn:
   18,6 %
        -4,8 %
     18,6 %
     -4,8 %
Vestby:
  -3,0 %
     -16,0 %
    -3,0 %
     -16,0 %
Indre Østfold:
  -15,5 %
      -21,2 %
    -15,5 %
      -21,2 %
Moss:
    3,0 %
      -7,1 %
     3,0 %
    -7,1 %
Fredrikstad:
    -19,6 %
       5,9 %
   -19,6 %
    5,9 %
Sarpsborg:
 0,4 %
       -0,4 %
  0,4 %
     -0,4 %
Halden:
  -17,1 %
    -12,0 %
    -17,1 %
      -12,0 %

Konklusjon, og veien videre

Da er første kvartal allerede avrundet, og vi kan lese av tendensen for hvordan boligmarkedet har vært så langt. 2023 ble avsluttet med nedgang, samt en ny renteheving fra Norges Bank i desember. Likevel begynte 2024 forrykende med overraskende sterk prisvekst. Og veksten har vart hele kvartalet. Skepsisen for utviklingen i boligmarkedet var tydeligvis kortvarig, og optimismen har rådet i 2024. Vi må nok en gang gjenta at det norske boligmarkedet ser ut til å være både sunt og stabilt. Men det er som kjent mange farer som potensielt truer markedet, selv om vi også har momenter som kan styrke boligmarkedet ytterligere, som for eksempel lønnsforhandlingene som nå er i gang. Det er en del som spår at vi i inneværende år kan få reallønnsvekst for første året på mange år. Men størrelsen på veksten i konsumprisene er jo også en joker i denne sammenhengen. Det samme er den videre utviklingen for styringsrenten. Alt dette henger selvfølgelig sammen, og det blir spennende og se veien videre i andre kvartal. Neste måling er Eiendom Norges månedsrapport for april, da har vi også svaret på om den såkalte "vårflommen" i boligmarkedet er i gang.

 

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.